SJÆLLANDSKE KOR & VOKAL ENSEMBLER

kr.0,00 0

Kurv

Ingen varer i kurven.

Praktisk info

Sådan tilmelder du dig

Hjemmesiden

Find det ønskede hold, klik på TILMELD og følg derefter vejledningen.

Telefon

Du er altid velkommen til at ringe og tilmelde dig eller hvis du har spørgsmål på: 28563611.

Vi reserverer en plads til dig, men du er først optaget på kurset, når vi har modtaget din betaling.

Afmelding eller ændring af tilmelding

 • Du kan afmelde indtil 14 dage før kursusstart, få din betaling retur eller flytte den til et andet kursus.

 • Ved afmelding senere er tilmeldingen bindende, og vi tilbagebetaler ikke kursusgebyret.

 • Ved optagelses- og stemmeindplacerings prøver (til NVE) skal du angive din stemme (sop, alt, tenor, bas).

 • Vi tilbagebetaler kursusgebyret, hvis der ikke kan opnås optagelse i et kor med optagelsesprøve.Intra login fremsendes til tilmeldte to uger for kursusstart.

 • Intra opdateres løbende før hver mødegang.

Aflysning

Hvis vi aflyser kurset får du besked ca. to uger før kursusstart. Vi returnerer din betaling eller overfører den til et andet kursus

Nedsat deltagerbetaling

Rudersdal kommune: Yder tilskud under lov om folkeoplysning til foreninger under kommunen. Vi skal have oplyst fuldt cpr.nr. ved tilmelding til kurser udbudt af Foreningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler. Prisen benytter sig af almen pris/samt tilbud om Early Bird pris-nedslag. (Der ydes ikke ydeligere nedslag eller tilskud fra andre kommuner).

Sådan planlægger vi vores kurser

 • En undervisningstime/lektion = undervisning 45 minutter og pause på 5-10 minutter.

 • Pauser aftales på de enkelte hold.

 • Vores kursusplanlægning følger skolernes ferieplan og annonceres ved kursusstart.

 • Kursusdatoer er angivet ved de enkelte hold. Hvis der sker ændringer giver vi besked til holdet og på hjemmesiden.Vi benytter så vidt muligt e-mail til at sende information.

 • Har du spørgsmål til undervisningen er du velkommen til at kontakte foreningen eller læreren.

 • Sæsonens katalog kan downloades via hjemmesiden og omdeles i mindre oplag.

 • Kurserne opdateres løbende på hjemmesiden.

Forbehold

 • Vi tager forbehold for trykfejl i program og på hjemmeside samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af lærer- eller lokaleskift, kortvarig udsættelse af kursusgange pga. lokaleforhold, lærers sygdom m.v.

Tilmeld dig vores nyhedbrev

Sjællandske Kor & Ensembler

Hovedgaden 39, 3tv
3460 Birkerød
Telefon: 2856 3611
CVR.: 35975462